AVÍS LEGAL

INTRODUCCIÓ

Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús així com la salvaguarda de les dades del lloc www.canfeliu.es (d'ara endavant el "lloc"), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de Son Dagueta SL a les quals s'accedeix a través del domini www.canfeliu.es i els seus subdominis de conformitat amb allò previst a la Llei 34/2002m d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i altres normes de legal aplicació.

Mitjançant el Lloc, Son Dagueta SL pretén apropar als seus clients els serveis d'informació, reserva d'habitacions, recerca de feina, així com de qualsevol altre servei que en el seu moment s'estime oportú per a la consecució correcta del seu objecte social.

La utilització d'aquesta pàgina, així com dels serveis que s'hi posa a disposició de l'usuari, suposarà l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals recollides al present Avís Legal (d'ara endavant les "Condicions Generals" "), per la qual cosa l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiteu el Lloc. El fet d'accedir a aquest Lloc implica el coneixement i l'acceptació de les següents Condicions Generals per la qual cosa Son Dagueta SL recomana a l'usuari la seva impressió o la seva descàrrega i lectura detallada cada vegada que accedeixi al Lloc.

Son Dagueta SL es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals de la web quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

INFORMACIÓ GENERAL

El titular del present Lloc és Son Dagueta SL amb Domicili Social al C/Parents, 4, 07260 Porreres, Balears i proveïda de CIF: B-57171118

ÚS DEL LLOC

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals l'usuari es compromet a fer servir aquest lloc i els serveis posats a la seva disposició en el mateix, de la manera i en la forma que s'hi estableix. Queda obligat a no utilitzar el present lloc i els seus serveis amb fins il·lícits i/o contraris als fins establerts en aquestes Condicions Generals, que poguessin ser lesius de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar el present lloc o impedir-ne el funcionament correcte o dels serveis que s'hi ofereixen o oferissin en el futur.

ÀMBIT DEL LLOC. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

Es troba compresa en aquest lloc la pàgina www.canfeliu.es

L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del lloc per l'usuari seran a càrrec seu únic i exclusiu. Son Dagueta SL no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis oferts o prestats a través del portal per terceres societats, persones, col·laboradors, usuaris o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, es puguin produir.

Tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del navegador.

El mer accés a aquest lloc no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Son Dagueta SL i l'usuari.

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

La informació que apareix en aquest lloc és la vigent a la data de la seva última actualització. Son Dagueta SL es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest lloc web, podent limitar o no permetre'n l'accés.

Son Dagueta SL es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

CONTINGUTS

Son Dagueta SL realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest Lloc. Son Dagueta SL no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc proporcionats per tercers.

Son Dagueta SL no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links) si n'hi hagués i quan n'hi hagués, de forma directa o indirectament, a través d'aquest lloc. La presència de links al lloc, llevat de manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Son Dagueta SL i les empreses o particulars titulars dels llocs webs als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. Son Dagueta SL es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment i sense avís previ els enllaços que poguessin aparèixer al seu lloc.

Son Dagueta SL es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés al lloc a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest lloc qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral, reservant-se el dret d'exercir les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT

Son Dagueta SL realitza els màxims esforços perquè la navegació es faci en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant aquesta.

Son Dagueta SL no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es puguin ocasionar als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el lloc.

Son Dagueta SL no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc sigui ininterromput o estigui lliure d'error. Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d'aquest lloc, estigui lliure d'error o causi mal. En cap cas Son Dagueta SL serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús del lloc, incloent-hi però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus, Son Dagueta SL no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

Els serveis oferts en aquest lloc només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyat.

PROTECCIÓ DE DADES

Son Dagueta SL informa els usuaris del lloc respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades i en concret el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Del Consell de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, RGPD), adoptant per això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, si escau, a través del lloc, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades i els riscos a què estan exposats.

En cas que en fer ús dels serveis d'aquest lloc els usuaris haguessin d'emplenar dades de caràcter personal, Son Dagueta SL -en compliment de la normativa vigent- informarà complertament l'usuari dels seus drets i demanarà el seu consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les vostres dades de caràcter personal.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR

Son Dagueta SL declara que tret que s'indiqui el contrari al lloc, els textos, imatges, il·lustracions, dissenys, icones, fotografies, segments de vídeo, segments de so i altres materials que es trobin al lloc i qualssevol altres creacions intel·lectuals i /o invencions o descobriments científics i tècnics, sigui quina sigui la seva aplicació empresarial o industrial (d'ara endavant col·lectivament anomenats el "Contingut") han estat creats o inventats per Son Dagueta SL o cedits, llicenciats, transmesos o autoritzats a aquesta pels seus titulars i /o cessionaris.

L'Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat al lloc, tals com, amb caràcter no exhaustiu, marques, noms comercials (gràfics, logotips, etc.), el copyright i altres dades identificatives dels drets de Són Dagueta SL o de tercers titulars incorporats al Lloc.

L'Usuari no podrà utilitzar el nom ni les marques, els símbols, els logos o els signes distintius de titularitat de Son Dagueta SL sense el consentiment exprés i escrit d'aquesta.

En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents al lloc suposi una violació dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem que ho comuniqui a la següent adreça: C/Parents, 4 , 07260 Porreres, Balears.

Així mateix, Son Dagueta SL és titular d'una llicència d'explotació exclusiva del nom de domini www.canfeliu.es i tots aquells que serveixin per accedir de forma directa o indirecta al present lloc. La utilització indeguda en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans que preveu la Llei.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les normes d'ús que es troben en aquest Acord Legal es regeixen per la llei espanyola. Tant Son Dagueta SL com els usuaris del lloc estan d'acord que per a qualsevol discrepància que pugui sorgir quant a la interpretació, compliment i/o execució, de les presents normes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents de Sevilla , amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.