POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les dades personals que ens faciliti a través d'aquest formulari s'incorporaran als fitxers de dades de caràcter personal dels quals són responsables: Son Dagueta SL, amb adreça C/Parents, 4, 07260 Porreres, Balears i CIF B-57171118.

El temps en què mantenim la informació que recollim sobre tu dependrà de la finalitat per a què es tracti.

Us informem que mitjançant l'acceptació del present document consentiu i autoritzeu de forma expressa que les vostres dades puguin ser cedides a empreses associades a Son Dagueta SL, amb la finalitat de fer-vos arribar informació de productes i serveis, elaboració d'enquestes, estudis de mercat. , etc.

En qualsevol cas, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició a l'adreça postal anteriorment indicada, acompanyada de còpia d'un document oficialment identificatiu; o bé mitjançant missatge de correu electrònic, acompanyat de còpia escanejada d'un document oficialment identificatiu, tramès a l'adreça de correu electrònic info@canfeliu.es

Totes les consultes i dubtes sobre els tractaments de dades personals poden realitzar-se a la/les adreça/s de correu electrònic anteriorment esmentada/es.

Tots els afectats pels nostres tractaments de dades podran, en cas que no hi estiguin d'acord, plantejar una reclamació davant l'AEPD