Les presents Condicions Generals de Compravenda, d'ara endavant, Condicions Generals que regulen el procés de compravenda dels productes de SON DAGUETA SL en endavant Celler CAN FELIU, a la pàgina web www.canfeliu.es, d'ara endavant la pàgina web.

Les Condicions Generals vinculen a CELLER CAN FELIU, i al comprador, d'ara endavant, el Client, atorgant-los una sèrie de drets i obligacions, des del moment en què aquest realitza i accepta una comanda a través de la Pàgina Web. Són de compliment obligat i coneixement per ambdues parts, per la qual cosa la seva acceptació expressa per part del Client, és imprescindible per poder formalitzar una comanda. El Client ha de llegir atentament aquestes condicions.

CELLER CAN FELIU amb nom fiscal Son Dagueta SL, proveït de CIF B-57171118 i domicili social al c/ Camí de Sa Serra KM. 1,2 (07260) Balears – Espanya. Inscrita al Registre Mercantil de Palma Tom 1946, Foli 72 i Full PM-42332 és la titular de la pàgina www.canfeliu.es a la qual es podrà accedir des de països i altres territoris on el consum d'alcohol sigui legal i per persones que legalment puguin consumir begudes alcohòliques. 

 

El Client és tot aquell usuari de la Pàgina Web que faci una comanda i faci la seva acceptació. Per poder comprar, el Client haurà de facilitar totes les dades sol·licitades. El Client declara que tota la informació facilitada en el procés de compra és completa, veraç i està actualitzada. Les vostres dades personals es tractaran d'acord amb el que estipulen la Política de Privadesa i d'acord amb els Termes i Condicions d'Ús de la Pàgina Web.

La compra dels productes implica l'acceptació plena i sense reserves de les Condicions Generals, així com el que disposa la Política de Privadesa i els Termes i Condicions d'Ús de la Pàgina Web.

El Client declara ser major i estar en tot cas plenament capacitat i facultat per contractar d'acord amb la legislació que li sigui aplicable, i per assumir els compromisos d'aquestes Condicions Generals, ja sigui per a si o en nom de la societat o entitat que si escau indiqui, representi o en l'interès de la qual actuï.

A través de la pàgina web es permet la compra a qualsevol part del món, sense perjudici de les condicions particulars de duanes i de transport de cada país.

PRODUCTES

Cada producte té una fitxa amb la descripció i el preu de venda amb IVA.

El preu final dels productes és el que apareix a la Pàgina Web en el moment de realització de la comanda, un cop s'ha establert una forma de pagament i lloc de lliurament.

PAGAMENT

L'Usuari podrà fer la compra de productes. El procés de compra es gestiona mitjançant un carret on l'Usuari pot afegir els productes que vulgui adquirir.

Per afegir productes a la cistella de la compra, un cop l'Usuari es troba a la pàgina del producte, heu de seleccionar la quantitat de productes i l'opció “Afegir a la cistella”. En tot moment l'usuari pot accedir i modificar el contingut de la cistella.

Un cop es trobin a la cistella de la compra tots els productes que vulgueu adquirir, l'Usuari podrà iniciar la tramitació de la comanda, seleccionant l'opció “Confirmar la compra”.

Seguidament, l'Usuari haurà de seleccionar un dels mètodes d'enviament que més s'ajusti amb les vostres necessitats, dins de les possibilitats que el Lloc Web proporciona en funció de l'adreça d'enviament i el país especificat. L'Usuari també tindrà l'opció d'incloure comentaris, requisits o informació addicional sobre la vostra comanda mitjançant un camp de text.

A continuació, l'Usuari després de seleccionar el mètode de pagament i acceptar els termes i condicions de la compra aquí exposats, l'Usuari ha d'assegurar-se que els productes indicats a la pantalla són els que voleu adquirir.

Finalment, per finalitzar la tramitació de la comanda, l'Usuari haurà de triar la forma de lliurament i fer clic al botó “Realitzar la compra”, seleccionar la forma de pagament i automàticament serà redirigit a la passarel·la de pagament corresponent. Un cop tramitat el pagament correctament, es tramitarà la comanda de forma automàtica, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l'Usuari confirmant l'operació i especificant les característiques del producte, preu, forma d'enviament seleccionada, data de contractació, i número de comanda.

L'usuari assumeix la responsabilitat de la introducció correcta i veraç de les dades de lliurament del producte, no assumint el CELLER CAN FELIU cap responsabilitat en cas que el lliurament no es pugui realitzar per raó de la inexactitud o incorrecció de les dades.

 

TERMINIS DE LLIURAMENT DE LES COMANDES I DESPESES D'ENVIAMENT

Tots els nostres productes es tramiten un cop verificat el pagament, en un termini màxim de 72 hores, excloent-hi caps de setmana i festius segons el calendari laboral que correspongui al domicili de Celler Can FELIU.

DEVOLUCIONS

No s'admeten canvis ni devolucions.

MODIFICACIONS

Celler CAN FELIU es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, modificacions i actualitzacions a la Pàgina Web, els seus continguts, disponibilitat i presentació, així com de les presents condicions de venda, preus i despeses.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. 

El Client se sotmet a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Manacor - Espanya, per a la resolució de qualsevol qüestió que es pugui suscitar en relació amb aquest.