DEVOLUCIONS

L'Usuari té dret a la cancel·lació de la comanda realitzada sense cap cost fins al moment en què l'enviament o la recollida es fa efectiva. Un cop la comanda es posa a disposició de la companyia de transport o bé, l'Usuari ha recollit la comanda en un dels punts de recollida establerts, la reclamació per part de l'Usuari es considerarà una devolució.

1.TEMPS DEVOLUCIÓ

 L'usuari pot fer la devolució fins a 14 dies naturals a partir de la recepció del producte.

2.CANALS DE DEVOLUCIÓ

Si l'Usuari vol fer una devolució, haurà de fer-ho a través d'aquests canals indicant el número de comanda i els productes a tornar:

- Mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a ventasonline@trescaires.com

-Presencialment als nostres magatzems de Mallorca en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 15:00 

C/ Mar Mediterranea, 48 07180 Pol Son Bugadelles-Calvia

Un cop tinguem la sol·licitud de devolució amb les dades necessàries per a aquesta, enviarem una guia al seu correu electrònic dins de les següents 48 hores perquè la pugui utilitzar i tornar els productes. Heu d'imprimir la guia emplenada i portar-la al costat del producte

En cas que el producte no compleixi les condicions per acceptar la devolució. Informarem a l'Usuari amb missatge al correu electrònic la raó per la qual no és procedent el canvi i/o garantia.

3.FORMES I TEMPS DE REEMBORSAMENT

- Utilitzant el mateix mitjà de pagament que l'usuari va utilitzar per a la compra inicial.

- Canvi del producte per un de nou o un altre (amb abonament previ de les despeses d'enviament, si n'hi hagués).

-Cupó per realitzar una nova compra, amb una validesa per un temps limitat de 6 mesos.

Després de la comprovació del bon estat dels productes, es reemborsarà l'import corresponent a les unitats retornades en un termini màxim de 10 dies naturals. 

4. condicions del producte perquè apliqui la devolució.

-No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades.

-És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la venda posterior.

-No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements didentificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda).

-La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per lusuari.

En cas que no compleixi les condicions de devolució, l'Usuari decidirà la destinació final del producte, a càrrec de les despeses, si n'hi hagués.

5. Les despeses d'enviament són a càrrec del client, així com les de devolució. D'aquest cas queden excloses aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte. En aquest cas, Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d'igual o es reintegrarà l'import. També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior tramesa.

No hi ha cap desistiment en els supòsits que preveu l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris. De manera enumerativa però no limitativa no hi ha cap devolució en el cas de productes personalitzats ni peribles sense perjudici de l'anterior, en cas de dubte, el Client podrà adreçar-se a Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL amb caràcter previ.